Jørn Glad A/S

Betongutläggaren Concrete Elephant – Maskinen som frigör tid och har fokus på arbetsmiljö

Concrete Elephant, kopplas samman med betongpumpen som pumpar igenom slangen  (30m 4,5" pumpslang) på utläggaren.

Concrete Elephant, hanteras av 1 person vid betongutläggning, slangupprullning m.m. i samspel med pumpmaskinist och byggplats.

Concrete Elephant, tar över betongarbetarnas mest slitsamma släp och lyftjobb.

Concrete Elephant, frigör manskap till andra uppgifter och skapar markant bättre arbetsmiljö.

Concrete Elephant, drivs uteslutande på batteri med kapacitet till en hel arbetsdag. Den kan laddas med 230V medan den är i drift så att betongutläggningen kan utföras säkert inne i byggnader nästan ljudlöst.